fbpx

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Mi u Ovotaris d.o.o. privatnost korisnika shvatamo veoma ozbiljno. Zbog toga što prikupljamo različite vrste podataka o ličnosti (dalje: lični podaci) o posetiocima, želimo da razumete uslove pod kojima čuvamo i interno koristimo Vaše podatke. Politika privatnosti opisuje lične podatke koje prikupljamo, kako ih koristimo odnosno obrađujemo i čuvamo. Ova politika privatnosti punovažna je u okviru celog websajta www.ovotaris.com

LIČNE PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO

Prilikom prikupljanja ličnih podataka od strane korisnika, naš primarni cilj je da Vam omogućimo najbolji i najjednostavniji pristup servisu za naručivanje putem sajta www.ovotaris.com. Samim tim, da bi smo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, adresa, e-mail, kontakt telefon.

Obaveštenje u smislu člana 15. Zakona o zaštiti podatak o ličnosti

U smislu člana 15. Zakona o zaštiti podatak o ličnosti, obveštavamo Vas o sledećem:

Ovotaris d.o.o. Pančevo, sa sedištm u Pančevu, ul. Karađorđeva 45, Pančevo, Srbija, prikuplja prethodne navedene podatke, a rukovalac ovim podacima jeste Mario Pilar.

Svhra prikupljanja podataka jeste predhodno naveden, odnosno svrha prikupljanja jeste omogućavanje najboljeg I najjednostavnijeg pristupa servisu za naručivanje putem sajta www.ovotaris.com. Navedene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe niti ćemo davati trećim licima i smatraju se poslovnom tajnom.

Kada pregledate stranice na adresi www.ovotaris.com, to činite anonimno. Tom prilikom ne prikupljamo Vaše lične informacije.

Lične informacije dajete samo prilikom popunjavanja forme za naručivanje nekog od naših proizvoda, kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj ili adresa elektronske pošte.

Softver (skript) na našem sajtu www.ovotaris.com koristi tzv. kolačiće (cookies) za prikupljanje informacija o načinu korišćenja naših Internet stranica. Na grupnoj osnovi se prikupljaju i prate informacije o serveru na koji je priključen Vaš računar, vrsti Vašeg internet čitača (npr. Firefox ili Internet Explorer). Ove informacije koristimo isključivo u statističke svrhe.

UPOTREBA INFORMACIJA

Uz pomoć podataka koje nam dajete u formi za naručivanje na našem sajtu www.ovotaris.com, bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine ali dobijate i mogućnost da pošaljete reklamaciju kao i to da učestvujete u promocijama.

Mi interno koristimo podatke o našim korisnicima da statistički analiziramo korišćenje sajta da bi smo poboljšali sadržaj, izmerili interesovanje klijenata za naše različite usluge i proizvode, odnosno našu ponudu kao i da prilagodimo sadržaj našeg sajta i strukturu istog.

Navedene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe niti ćemo davati trećim licima i smatraju se poslovnom tajnom, odnosno čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Dostavljanje navedenih ličnih podataka jeste dobrovoljno, a obaveznost I pravni osnov ove Politike privatnosti jeste član 10 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da pristanak za obradu opozovete, a pravne posledice u slučaju opoziva sastoje su u okolnosti da nećete moći uživati usluge koje pruža sajt www.ovotaris.com.

U slučaju nedozvoljenje obrade ličnih podataka, imate pravo na nakndau štete i druga prava u skladu sa važežim pravnim propisima.

PRISTANAK NA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Popunjavanjem forme za naručivanje na našem sajtu, prihvatate ovu Politiku privatnosti, odnosno uslove o davanju ličnih podataka u pomenute svrhe, odnosno ima se smatrati a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti da ste pristanak, a pošto ste, prethodno, obavešteni u smislu člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, za obradu gore navedenih ličnih podataka

DECA

Mi ne koristimo stranice www.ovotaris.com za namerno prikupljanje podataka od dece ispod 14 godina, niti za prodaju proizvoda ili usluga istima.

POVEZANE INTERNET STRANICE

Morate biti svesni da druge Internet stranice do kojih možete doći koristeći link na stranici www.ovotaris.com mogu sadržavati odredbe o zaštiti podataka o ličnosti koje se razlikuju od ovde navedenih odredaba.

IZMENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Sve izmene naše izjave o politici privatnosti na Internet stranicama www.ovotaris.com biće objavljene ovde kako biste bili u potpunosti obavešteni o zaštiti privatnosti koju nudimo i mogućnostima odabira koje su Vam na raspolaganju u pogledu našeg korišćenja ličnih informacija.

POSLOVNI PODACI

Pun naziv: OVOTARIS D.O.O. PANČEVO

Skraćeni naziv: OVOTARIS D.O.O.

Adresa: Karađorđeva 45, Pančevo, Srbija

Pošta i mesto: 26000

Šifra delatnosti: 4791

Matični broj: 21226491

Poreski br.: 109700896

Proizvođač: za Ovotaris D.O.O., proizvodi Hedera Vita d.o.o. trg Jovana Cvijića bb, Loznica, Srbija

Hvala Vam na ukazanom poverenju.